Daily Archives: 23/05/2023

Chất thải công nghiệp là gì?

chất thải công nghiệp

Chất thải công nghiệp là gì? –  Định nghĩa và những ảnh hưởng của chúng đối với môi trường 1. Khái niệm? Chất thải công nghiệp là chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Trong đó, bao gồm chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát […]

Dung môi thải là gì? Quy trình xử lý dung môi đạt chuẩn QCVN

Dung môi thải là chất thải được sản sinh trong quy trình sản xuất của xí nghiệp, nhà máy. Cùng với sự phát triển của công nghiệp hóa chất thì lượng dung môi độc hại ngày càng tăng. Nếu không được xử lý kịp thời thì có thể gây ra những tác động đến môi […]