Thu gom chất thải, rác thải bằng 60 xe vận chuyển các loại hoạt động nhiều tỉnh thành. Xe thu gom này được trang bị thiết bị chuyên dụng để tối ưu hóa hiệu quả. Thu gom, vận chuyển chất thải | Môi Trường Việt Xanh
Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Japanese JA Korean KO Vietnamese VI

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG - THU GOM CHẤT THẢI - THU GOM RÁC THẢI - CHẤT THẢI NGUY HẠI

Phạm vi được phép hoạt động : Toàn bộ các tỉnh thành của nước Việt Nam

Capture

PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN HOẠT ĐỘNG THU GOM CHẤT THẢI

Hơn 84 xe chuyên dụng các loại để vận chuyển chất thải 

-    Xe tải thùng kín gồm 06 xe có tải trọng từ 3.7 - 6.0 tấn;

-    Xe tải thùng hở gồm 40 xe có tải trọng từ 3.0 - 15.4 tấn;

-    Xe tải cẩu gồm 02 xe có tải trọng từ 7.7 - 11.1 tấn;

-    Xe tải Xitec gồm 06 xe có tải trọng từ 10.0 - 15.5 tấn;

-    Xe tải tự đổ gồm 02 xe có tải trọng 14 tấn;

-    Xe tải đông lạnh gồm 07 xe có tải trọng từ 2.25 - 7.75 tấn;

-    Xe đầu kéo và sơmi rơ mooc gồm 18 xe có tải trọng từ 14.5 - 38.7 tấn;

-    Nhóm xe vận chuyển khác gồm 03 xe có tải trọng từ 6.2 - 12.4 tấn

12 1
XE 2

PHƯƠNG TIỆN GIÁM SÁT VẬN CHUYỂN


-    Lộ trình toàn bộ phương tiện được giám sát bằng thiết bị định vị toàn cầu GPS.
-    Chất thải, hàng hàng hóa trên xe sau khi nhận từ khách hàng được niêm phong bằng SEAL chuyên dụng để bảo an toàn, tránh thất thoát.

Picture2
Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Japanese JA Korean KO Vietnamese VI