Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Japanese JA Korean KO Vietnamese VI

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

Phạm vi được phép hoạt động : Toàn bộ các tỉnh thành của nước Việt Nam

PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN

Hơn 84 xe chuyên dụng các loại để vận chuyển chất thải 

-    Xe tải thùng kín gồm 06 xe có tải trọng từ 3.7 - 6.0 tấn;

-    Xe tải thùng hở gồm 40 xe có tải trọng từ 3.0 - 15.4 tấn;

-    Xe tải cẩu gồm 02 xe có tải trọng từ 7.7 - 11.1 tấn;

-    Xe tải Xitec gồm 06 xe có tải trọng từ 10.0 - 15.5 tấn;

-    Xe tải tự đổ gồm 02 xe có tải trọng 14 tấn;

-    Xe tải đông lạnh gồm 07 xe có tải trọng từ 2.25 - 7.75 tấn;

-    Xe đầu kéo và sơmi rơ mooc gồm 18 xe có tải trọng từ 14.5 - 38.7 tấn;

-    Nhóm xe vận chuyển khác gồm 03 xe có tải trọng từ 6.2 - 12.4 tấn

PHƯƠNG TIỆN GIÁM SÁT VẬN CHUYỂN


-    Lộ trình toàn bộ phương tiện được giám sát bằng thiết bị định vị toàn cầu GPS.
-    Chất thải, hàng hàng hóa trên xe sau khi nhận từ khách hàng được niêm phong bằng SEAL chuyên dụng để bảo an toàn, tránh thất thoát.

“Sau khi chất thải của quý khách hàng được Việt Xanh vận chuyển ra khỏi nhà máy, Việt Xanh cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm và đảm bảo chất thải được xử lý đến khâu cuối cùng”

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Japanese JA Korean KO Vietnamese VI