Monthly Archives: Tháng Hai 2024

4 Phương pháp Xử lý chất thải, rác thải hiệu quả nhất hiện nay

Thu gom, vận chuyển và lưu giữ chất thải

1. Giới thiệu –  Chất thải và rác thải là một trong những vấn đề của xã hội hiện nay. –  Chất thải là vật chất ở thể rắn, lỏng, khí hoặc ở dạng khác được thải ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác. –  Phân loại: […]