Author Archives: Phương Thảo

Tìm hiểu về Chất thải công nghiệp và cách xử lý

chất thải công nghiệp

1. Giới thiệu Chất thải công nghiệp là chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Chúng có thể có tính độc hại hoặc gây ô nhiễm môi trường nếu không được xử lý đúng cách.  2. Những loại chất thải công nghiệp phổ biến và hạn chế của chúng […]

Quy Trình Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp Đạt Chuẩn BSI | MT Việt Xanh

Xử lý nước thải công nghiệp

Quy trình xử lý nước thải công nghiệp đạt chuẩn BSI đảm bảo rằng nước thải xả ra từ các hoạt động công nghiệp không gây ô nhiễm môi trường và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ sức khỏe công cộng. Tùy thuộc vào loại nước thải mà xây dựng quy trình xử […]

Chất thải công nghiệp là gì?

chất thải công nghiệp

Chất thải công nghiệp là gì? –  Định nghĩa và những ảnh hưởng của chúng đối với môi trường 1. Khái niệm? Chất thải công nghiệp là chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Trong đó, bao gồm chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát […]

Dung môi thải là gì? Quy trình xử lý dung môi đạt chuẩn QCVN

Dung môi thải là chất thải được sản sinh trong quy trình sản xuất của xí nghiệp, nhà máy. Cùng với sự phát triển của công nghiệp hóa chất thì lượng dung môi độc hại ngày càng tăng. Nếu không được xử lý kịp thời thì có thể gây ra những tác động đến môi […]

Dịch vụ xử lý nước thải công nghiệp

Công ty Môi trường Việt Xanh là một trong những công ty cung cấp dịch vụ xử lý nước thải công nghiệp uy tín và chuyên nghiệp tại Bình Dương. Việt Xanh cung cấp giải pháp xử lý nước thải tiên tiến và hiệu quả cho các công ty, nhà máy nhằm giảm thiểu những tác động […]

Chuyển Giao Công Nghệ Tái Chế, Xử Lý Chất Thải Tại Việt Xanh

Chuyển giao công nghệ tái chế và xử lý chất thải hiện nay được xem là một vấn đề mà Công ty môi trường Việt Xanh vô cùng chú trọng. Mục đích của việc chuyển giao công nghệ là đẩy mạnh quá trình chuyển giao quốc tế và cải thiện chất lượng hoạt động. Trong bài […]

Tái Chế Dầu Nhớt An Toàn – Hiệu Quả

tái chế dầu nhớt

Tái chế dầu nhớt an toàn – hiệu quả được đánh giá là một quá trình tương đối phức tạp, đòi hỏi có một hệ thống xử lý – tái chế đạt theo tiêu chuẩn. Dầu nhớt thải được xếp vào một trong những dạng chất thải độc hại được quy định bởi chính phủ. […]