Daily Archives: 08/11/2023

Tìm hiểu về Chất thải công nghiệp và cách xử lý

chất thải công nghiệp

1. Giới thiệu Chất thải công nghiệp là chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Chúng có thể có tính độc hại hoặc gây ô nhiễm môi trường nếu không được xử lý đúng cách.  2. Những loại chất thải công nghiệp phổ biến và hạn chế của chúng […]